Fafopodden
Fafopodden logo mik

#2: Å snakke om det vanskelige: Overgrep mot personer med utviklingshemming

#2: Å snakke om det vanskelige: Overgrep mot personer med utviklingshemming
12. november 2020

Personer med utviklingshemming er trolig mer utsatt for seksuelle overgrep enn befolkningen for øvrig. Som ofre kan de likevel ha problemer med både å forstå og kommunisere overgrepet, slik at det kan få en rettslig behandling. Kanskje blir de heller ikke trodd. I denne Fafopodden diskuterer vi problematikken i anledning en ny bok om temaet.

I studio:

  • Medredaktør og forskningsleder Terje Olsen ved Fafo
  • Medredaktør Anne Liv Engbråten, klinisk vernepleier ved habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset i Bodø
  • Generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk forbund for utviklingshemmede
  • Prosjektleder for TryggEst i Bufdir, John-Ingvard Kristiansen.

Medvirkende fra Fafo: Terje Olsen

Fafopodden kan abonneres på og lyttes til fra vår Soundcloud-profil, Apple Podcast og Google Podcast