Completed projects

Nye velferdssignaler?


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2010:40
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

Project management

Arne Backer Grønningsæter

Project participant(s)

Inger Lise Skog Hansen

Project period

2010