Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet

Researchers

  • Project manager:
  • Jon Rogstad

Project period

  • Start:
    November 2013
  • End:
    January 2014

Commissioned by

  • IMDi