Skip to main content

Kort programtid og midlertidige endringer i integreringsloven som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina


See Norwegian version for more information on the project.

   

Researchers

Project period

  • Start:
    May 2023
  • End:
    March 2024

Commissioned by

  • Kunnskapsdepartementet