Skip to main content

National management education for directors and management of kindergartens


Formålet med prosjektet er å få mer kunnskap om styrerutdanningen for barnehageledere og i hvilken grad den bidrar til utvikling og endring av ledelsesespraksis i tråd med formålet med studiet. Ønsket er å mer kunnskap om hvordan lederutdanningen setter avtrykk i praksis.

Researchers

Project period

  • Start:
    March 2021
  • End:
    December 2024

Commissioned by

  • Directorate of Education