Publications

Search publications

Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Intensjonsavtalen for sunnere kosthold
Sluttrapport 2016–2021
Fafo-rapport 2022:29
Jørgen Svalund, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2022:15
Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2023:01
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2023:05
Anette Brunovskis
Menneskehandel i Norge
Personvernvurderinger og datagrunnlag for omfangsestimering
Fafo-rapport 2023:03
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-notat 2022:14
Jon Helgheim Holte, Birgit Abelsen, Anette Fosse, Tom E. Markussen og Terje Olsen
Spesialistutdanning i allmennmedisin
Nye roller og mer ansvar for kommunene
Fafo-rapport 2023:02
Hedda Flatø, Anne Hege Strand og Nerina Weiss
Fafo-rapport 2022:25
Anne Hatløy og Ketil Bråthen
Saltpartnerskapet 2019–2021
Framdrift og måloppnåelse
Fafo-rapport 2022:31
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Gunhild Astrid Frisell
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Tord Flatland
Lokale lønnsforhandlinger i industrien
En kartlegging innen Industrioverenskomstens område
Fafo-rapport 2022:26
Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2022:12
Fafo-rapport 2022:28
Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert
Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester
Fafo-notat 2022:10
Jon Erik Dølvik
Fafopaper 2022:13
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Kerstin Nilsson
Bransjespesifikk seniorpolitikk
Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger
<<  1 [23 4 5 6  >>