Skip to main content

  • Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Kvinners sykefravær – et mysterium?

 
  • Ulikhetens drivere og dilemmaer    
  • Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    
  • Oslo    
  • Universitetsforlaget

Bråten, B. & Jensen, R. S. (2023). Kvinners sykefravær – et mysterium? I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 194–207). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-11