Fafo papers

Search publications

Øyvind Berge og Christer Hyggen
Privatskoler i Norden
Omfang, utvikling og den politiske debatten
Fafo-notat 2011:01
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli
Lærere i Oslo voksenopplæring
Erfaringer med Krafttak for norskopplæring. Krafttak for norskopplæring – delrapport 3
Fafo-notat 2011:02
Odd Bjørn Ure
Formal education in an informal Norwegian culture of enterprise training
Six cases collected from maritime and offshore environments
Fafo-paper 2010:21
Ole-Anders Stensen and Odd Bjørn Ure
Social inclusion in adult education is more than implementing mainstream public policy
A compilation of interviews in Norwegian adult education institutions
Fafo-paper 2010:16
Laura E. Mitchell
Youth engagement in Syria:
Expected – but not encouraged
Fafo-paper 2010:01
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2010:24
Kristine Nergaard
Fagorganisering i Norden
Status og utviklingstrekk
Fafo-notat 2010:25
Fafo-notat 2010:23
Geir Veland
Tjenestepensjoner i endring
Utviklingen i det private tjenestepensjonsmarkedet i Norge og et lite blikk til utlandet
Fafo-notat 2010:22
Anna Hagen og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2010:20
Berit Tennbakk, Bård Jordfald og Geir Veland
Kraft og kabler
Foredling og fordeling
Fafo-notat 2010:19
Dag Olberg
Nedgangskonjunkturen og arbeidstiden
Permittering og redusert arbeidstid 2008/2009
Fafo-notat 2010:18
Kristine Nergaard
Avtalt arbeidstid og arbeidstidsønsker blant deltidsansatte
Arbeidskraftundersøkelsene 2008 og 2009
Fafo-notat 2010:17
Christer Hyggen
Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2009
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Fafo-notat 2010:12
Fafo-notat 2010:11
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk
Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring – delrapport 2
Fafo-notat 2010:10
Anne Britt Djuve og Marianne Dæhlen
Frafall fra norskopplæring i Oslo kommune. En analyse basert på SITS
Krafttak for norskopplæring – delrapport 1
Fafo-notat 2010:09
<<  8 9 10 11 12 [1314 15 16 17  >>