Fafo papers

Search publications

Fafo-notat 2013:21
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-notat 2013:20
Fafo-notat 2013:19
Fafo-notat 2013:18
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Inger Marie Hagen
Prioriteringer og samarbeid
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013
Fafo-notat 2013:14
Mark B. Taylor
Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte
Kartlegging og avviksanalyse som grunnlag for nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs Guiding Principles on Business and Human Rights
Fafo-notat 2013:12
Inger Marie Hagen
Likestilling: politikk og utfordringer
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013
Fafo-notat 2013:10
Lise Lien og Svein Erik Moen
Fafo-notat 2013:09
Johan Christensen
Nordisk skattepolitikk mot 2030
NordMod2030. Delnotat 1
Fafo-notat 2013:07
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2013:06
Tove Midtsundstad
Kunnskap om og holdninger til pensjonsreformen
Resultater fra en surveyundersøkelse blant tre kohorter kommunalt ansatte
Fafo-notat 2013:05
Olav Elgvin
«Saman om» et bedre omdømme – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:04
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder
«Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:03
Lise Lien
«Saman om» sykefravær – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:02
Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen
Virksomhetenes seniortiltak
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
Fafo-notat 2013:01
Cecilie Øien
A sense of control
Why rejected asylum seekers move out of reception centres
Fafo-paper 2012:09
<<  5 6 7 8 9 [1011 12 13 14  >>