Fafo papers

Search publications

Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Å velge et yrke
Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag
Fafo-notat 2015:05
Anne Britt Djuve
Flyktninger – krise for den nordiske modellen?
Et diskusjonsnotat med utgangspunkt i NordMod2030
Fafo-notat 2016:02
Jon Erik Dølvik
Welfare as a productive factor
Scandinavian approaches to growth and social policy reform
Fafo-paper 2016:01
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2015:12
Mona Bråten og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2015:11
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Varsling i Sandnes kommune
Omfang, rutiner og håndtering
Fafo-notat 2015:10
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Kristine Nergaard
En organisasjon for framtida
Utdanningsforbundet – utfordringer og prioriteringer
Fafo-notat 2015:07
Hanne Bogen og Hedda Flatø
Offentlig og privat tjenesteproduksjon
Om sykehus drevet av ideelle organisasjoner
Fafo-notat 2015:06
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
En ekstra dytt, eller mer?
Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2
Fafo-notat 2015:02
Bård Jordfald og Magnus Mühlbradt
Fafo-notat 2015:03
Fafo-notat 2015:01
Geir Veland og Rolf K. Andersen
Tjenestepensjon og sosiale medier
LOs tillitsvalgtpanel, februar 2014
Fafo-notat 2014:23
Fafo-paper 2014:21
Fafo-notat 2014:20
Gudmund Hernes
Klimapolitikk i den nordiske modellen
NordMod2030. Delnotat 3
Fafo-notat 2014:19
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>