Fafo papers

Search publications

Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu
Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders
Synthesis of Results of Fafo's Opinion Polls in the West Bank and Gaza Strip, 2005–2011
Fafo-paper 2011:09
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu
Palestinian Opinions about Public Services
Synthesis of Results of Fafo's Opinion Polls in the West Bank and Gaza Strip, 2005–2011
Fafo-paper 2011:08
Anne Britt Djuve
Erfaringer med Krafttak for norskopplæring
Krafttak for norskopplæring – sluttrapport
Fafo-notat 2011:25
Geir Veland
Tjenestepensjoner i endring
Det private tjenestepensjonsmarkedet anno 2010
Fafo-notat 2011:24
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2011:23
Hanne Bogen
Privat drift av omsorgstjenester
Gjennomgang av nyere forskning
Fafo-notat 2011:22
Fafo-notat 2011:21
Bjørn R. Lescher-Nuland
Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2010
Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Fafo-notat 2011:19
Dag Olberg
Arbeidstidsdilemmaer
Drivkrefter, interesser og konfliktlinjer på arbeidstidsområdet
Fafo-notat 2011:16
Fafo-notat 2011:12
Svein Erik Moen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Fafo-notat 2011:11
Leif E. Moland og Ketil Bråthen
Fafo-notat 2011:07
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad
Et etnisk perspektiv på likestilling
En kartlegging av politiske dokumenter og kunnskapstilfang
Fafo-notat 2011:06
Tove Midtsundstad og Christer Hyggen
Fafo-notat 2011:05
Miriam Latif Sandbæk
Voksne innvandrere i norskopplæringen
Brukerundersøkelser i Basis og Helsefagarbeideropplæringen. Krafttak for norskopplæring – delrapport 4
Fafo-notat 2011:03
<<  7 8 9 10 11 [1213 14 15 16  >>