Fafo papers

Search publications

Henriette Lunde
The violent lifeworlds of young Haitians
Gangs as livelihood in a Port-au-Prince ghetto. The Haiti Youth Project
Fafo-paper 2012:03
Morten Bøås and Mohamed Husein Gaas
Fafo-paper 2012:02
Geir Veland
Tjenestepensjoner i endring
Hvordan ser tjenestepensjonsmarkedet ut i 2011?
Fafo-notat 2012:20
Hanne Bogen og Nina Drange
Gratis kjernetid
Dokumentasjon av utvalget og tilbudet til barna året før skolestart. Rapport 1 November 2012
Fafo-notat 2012:19
Håkon Høst (red.)
Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger
En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Dag Olberg
Hvor travelt er det på jobben?
Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden
Fafo-notat 2012:14
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012
Fafo-notat 2012:12
Anne Hege Strand
Boligsosiale midler
Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011
Fafo-notat 2012:11
Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2012:08
Fafo-notat 2012:07
Anne Hege Strand
Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011
Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Fafo-notat 2012:06
Fafo-notat 2012:05
Bård Jordfald
Fafo-notat 2012:04
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes
Fafo-paper 2011:17
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes
Polling for peace and security
Pre-election and post-election polling in fragile and precarious situations
Fafo-paper 2011:15
<<  6 7 8 9 10 [1112 13 14 15  >>