Fafo papers

Search publications

Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren
– et bidrag for å møte etterspørselen etter arbeidskraft?

Leif E. Moland

Fafo-notat 2000:16

Nettutgave

Forskere på Fafo: Leif E. Moland

Published: 2000 Id-nr.: 649