Fafo papers

Search publications

Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Christer Hyggen
Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2007
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet
Fafo-notat 2009:06
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Fafo-notat 2009:04
Kristin Alsos. Med vedlegg av Stein Evju
Tjenestedirektivet og arbeidsretten
Kommentarer til De Factos notat«Er garantier nok?»
Fafo-notat 2009:01
Fafo-notat 2009:03
Henriette Lunde
Youth and Education in Haiti
Disincentives, vulnerabilities and constraints. Haiti Youth Project
Fafo-paper 2008:26
Åge A. Tiltnes
Characteristics of Displaced Palestinian Refugees from the Nahr El-Bared Refugee Camp
Results from the August 2007 Survey of 999 Families. A Report to UNRWA and ILO
Fafo-paper 2008:02
Fafo-paper 2008:01
Svein Erik Moen og Leif E. Moland
Fafo-notat 2008:29
Ulf Blossing, Anna Hagen, Torgeir Nyen og Åsa Söderström
Fafo-notat 2008:28
Marianne Dæhlen, Anna Hagen og Dagfinn Hertzberg
Fafo-notat 2008:27
Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Utleie av arbeidskraft 2008
Omfang og utvikling over tid
Fafo-notat 2008:25
Arne Backer Grønningsæter og Bjørn Richard Nuland
Fafo-notat 2008:24
Hanne Bogen
Morgendagens eldreomsorg. Om bruk av IKT i kommunal eldreomsorg
Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling
Fafo-notat 2008:23
Åsmund Arup Seip
IKT i staten
Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling
Fafo-notat 2008:22
Inger Lise Skog Hansen
IKT og funksjonshemmede
Et potensial for arbeids- og samfunnsliv?. Delstudie i prosjektet IKT og samfunnsutvikling
Fafo-notat 2008:21
<<  10 11 12 13 14 [1516 17 18 19  >>