Fafo papers

Search publications

Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen
Bekjempelse av fattigdom blant barn og unge. Rapport for 2006
Rapportering fra kommuner som får tilskudd fra Sosial- og helsedirektoratet og/eller Barne- og likestillingsdepartementet
Fafo-notat 2008:20
Fafo-notat 2008:18
Dag Olberg
Fafo-notat 2008:17
Geir Veland
Det kommer an på
Drøfting av begrunnelser for og virkninger av å endre en offentlig tjenestepensjonsordning til en innskuddsordning
Fafo-notat 2008:16
Anne Mette Ødegård
Europeiske reguleringer og partssamarbeid
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:15
Anna Hagen og Aris Kaloudis
Kompetansepolitikk for kunnskapsnasjonen
Oppsummeringsnotat fra en seminarrekke
Fafo-notat 2008:14
Tove Midtsundstad, Axel West Pedersen og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2008:12
Ellen Brandt, Marianne Dæhlen, Anna Hagen, Dagfinn Hertzberg, Aris Kaloudis, Åsmund Arup Seip, Liv Anne Støren, Taran Thune, Agnete Vabø
Fafo-notat 2008:11
Fafo-notat 2008:10
Mona Bråten og Eivind Falkum
Omstillingshistorier i norsk arbeidsliv
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:09
Dagfinn Hertzberg og Torunn Kvinge
Fafo-notat 2008:07
Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:06
Kristin Alsos, Stein Evju og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2008:05
Sissel Trygstad og Håvard Lismoen
Fafo-notat 2008:04
Sigmund Aslesen
Den maritime klynga i bevegelse
Fafos Rådsprogram 2006–2008
Fafo-notat 2008:03
Odd Bjørn Ure
Learning is too important to be left to…
A contribution to general frameworks for Classroom Training and Workplace Training
Fafo-paper 2007:21
Åge A. Tiltnes
A Socio-economic Profile of the Nahr El-Bared and Beddawi Refugee Camps of Lebanon
Based on the 2006 Labour Force Survey among Palestinian Refugees in Lebanon
Fafo-paper 2007:16
<<  11 12 13 14 15 [1617 18 19 20  >>