Fafo papers

Search publications

Inger Lise Skog Hansen og Jørgen Svalund
Fafo-notat 2007:04
Inger Lise Skog Hansen
Møte med en likemann
Evaluering av WayBack – stiftelsen Livet etter soning
Fafo-notat 2007:03
Leif E. Moland
Deltidsarbeid og sykefravær i Oslo kommune
Rapportering til Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten
Fafo-notat 2007:01
Inger Lise Skog Hansen
«The pathway to a permanent home»
The Norwegian strategy to prevent and combat homelessness
Fafo-paper 2006:22
Tatjana Doroshko and Dagmar Kutsar
Fafo-paper 2006:15
Gro Hasselknippe
Palestinian Opinions on Peace and Conflict, Internal Affairs and Parliament Elections 2006
Results from Fafo polls in September and November-December 2005
Fafo-paper 2006:09
Geir Øvensen
An asset index for the Syrian 2003 Unemployment Survey
A background paper on the construction of an asset index for measuring households' long-term wealth
Fafo-paper 2006:01
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2006:30
Jon Horgen Friberg
Integrering av arbeidsinnvandrere
Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen
Fafo-notat 2006:29
Micheline van Riemsdijk
Rekruttering av polske sykepleiere til Norge
Erfaringer og virkninger. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:27
Jon M. Hippe, Torgeir Aarvaag Stokke og Geir Veland
Hvor kollektivt?
Organisering av felles tjenestepensjonsordninger i det private arbeidsmarkedet
Fafo-notat 2006:26
Gudmund Hernes
Den norske mikromodellen
Virksomhetsstyring, partssamarbeid og sosial kapital. Fafos Rådsprogram 2006-2008
Fafo-notat 2006:25
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2006:24
Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland
Fafo-notat 2006:21
Geir Veland
Skattefavorisert pensjonssparing
Arbeidsgiver- eller arbeidstakerinnskudd?
Fafo-notat 2006:20
Monica Lund
Fafo-notat 2006:2
Kristine Nergaard
Midlertidig ansatte i norsk arbeidsliv
Tilleggsundersøkelse til AKU 2005 4. kvartal
Fafo-notat 2006:19
<<  13 14 15 16 17 [1819 20 21 22  >>