Fafo papers

Search publications

Fafo-notat 2006:08
Jon Horgen Friberg
Individuell arbeidsinnvandring
Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:07
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2006:05
Fafo-notat 2006:04
Sanita Kudrjavceva
Fafo-paper 2005:27
Agita Kaupuza
Family policy in Estonia and Latvia
A comparative review of state support to families with children
Fafo-paper 2005:26
Pål Sletten and Louay H. Rashid
Fafo-paper 2005:17
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-notat 2005:30
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Varsling i norsk arbeidsliv
Hva betyr det og hva vet vi
Fafo-notat 2005:29
Anne Mette Ødegård, red.
Fafo-notat 2005:28
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund
Fafo-notat 2005:25
Leif E. Moland og Sol Skinnarland
To skritt fram, og ett til .. ?
Evaluering av Trygdeetaten i Sør-Trøndelags tverrfaglige innsats for et mer inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:24
Anna Hagen
Kompetanseutvikling i rusomsorgen
Notat fra et arbeidsseminar for KUP-prosjekter innen rusfeltet
Fafo-notat 2005:23
Fafo-notat 2005:21
Sissel Trygstad, Thomas Lorentzen og Espen Løken
Den nye staten. Et underveisnotat
Omfang og effekter av omstillingene i staten 1990–2004
Fafo-notat 2005:20
Jon Anders Drøpping
Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse
Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv
Fafo-notat 2005:19
<<  14 15 16 17 18 [1920 21 22 23  >>