Fafo papers

Search publications

Sol Skinnarland og Leif Moland
Lokale arbeids- og velferdskontor
Ansattes perspektiver på etablering av en felles førstelinje i den nye NAV-reformen
Fafo-notat 2006:17
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Rolf K. Andersen, Eivind Falkum og Leif E. Moland
Virker verktøyet?
Evaluering av «IA-funksjonsvurdering – En samtale om arbeidsmuligheter»
Fafo-notat 2006:13
Fafo-notat 2006:08
Jon Horgen Friberg
Individuell arbeidsinnvandring
Utfordringer to år etter EU-utvidelsen. Fafo Østforum
Fafo-notat 2006:07
Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2006:05
Fafo-notat 2006:04
Sanita Kudrjavceva
Fafo-paper 2005:27
Agita Kaupuza
Family policy in Estonia and Latvia
A comparative review of state support to families with children
Fafo-paper 2005:26
Pål Sletten and Louay H. Rashid
Fafo-paper 2005:17
Jon Anders Drøpping og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-notat 2005:30
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Varsling i norsk arbeidsliv
Hva betyr det og hva vet vi
Fafo-notat 2005:29
Anne Mette Ødegård, red.
Fafo-notat 2005:28
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Anita Tobiassen og Monica Lund
Fafo-notat 2005:25
<<  14 15 16 17 18 [1920 21 22 23  >>