Fafo papers

Search publications

Axel W. Pedersen, Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2005:18
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Nye arbeidstidsordninger
Forsøk med 3+3 turnus og Tillitstid i Bærum kommune
Fafo-notat 2005:15
Hanne Bogen og Torunn Kvinge
Utsetting av arbeidsoppgaver - blir arbeidstakerne mer utsatt?
Erfaringer med outsourcing i fire virksomheter
Fafo-notat 2005:14
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2005:13
Fafo-notat 2005:12
Hanne Bogen
Vi kan alltids rope på han Per
Erfaringer med Samhandlingsmodellen i arbeidet med et mer inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 7 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:11
Hanne Bogen og Christine Friestad
Nasjonale helseplaner i et ulikhetsperspektiv
Hvordan gjenspeiles kunnskap om sosial ulikhet i helse i norske helseplaner?
Fafo-notat 2005:10
Fafo-notat 2005:09
Fafo-notat 2005:07
Leif E. Moland
Med legene på laget
Et fagutviklingsprogram for å utvikle legenes rolle i et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 6 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2005:06
Jon Anders Drøpping, Tove Midtsundstad og Tina Østberg
Seminar om evaluering av intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv
6. og 7. desember 2004, Soria Moria Hotell og Konferansesenter
Fafo-notat 2005:05
Marit Skivenes og Sissel Trygstad
Når arbeidstakere ytrer seg kritisk
En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren
Fafo-notat 2005:04
Anne Mette Ødegård
Arbeidstakere som går tjenestevei
Tjenesteyting og utstasjonerte arbeidstakere i et utvidet EØS
Fafo-notat 2005:01
Pål Sletten and Willy Egset
Fafo-paper 2004:31
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Lifelong learning - Norwegian experiences 3
Qualification and labour market integration of immigrants and refugees
Fafo-paper 2004:22
Sveinung Skule og Odd Bjørn Ure
Lifelong learning - Norwegian experiences 2
Identification and validation of non-formal and informal learning
Fafo-paper 2004:21
<<  15 16 17 18 19 [2021 22 23 24  >>