Fafo papers

Search publications

Sveinung Skule
Lifelong learning - Norwegian experiences 1
The role of the social partners in developing and implementing lifelong learning policies
Fafo-paper 2004:20
Lise Bjerkan and Anniken Huitfeldt
Roma Minorities in the Czech and Slovak Republics:
Development of a social survey methodology
Fafo-paper 2004:18
Håvard Lismoen
En framtid for LO i Forsvaret
LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:9
Eivind Falkum
På vei mot fellesskap?
Endringer i oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv i deler av Trygdeetaten fra 2002 til 2003. Arbeidsnotat 5 i Følgeforskning Inkluderende arbeidsliv
Fafo-notat 2004:35
Jon Horgen Friberg
Hva skjer med beboere som forlater asylmottak uten å oppgi ny adresse?
Etiske og metodiske utfordringer ved en utredning. Forprosjekt
Fafo-notat 2004:33
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2004:32
Tiltak for barn og unge i større bysamfunn
En kartlegging av tilskuddsordningen «Ungdomstiltak i større bysamfunn»
Fafo-notat 2004:30
Odd Bjørn Ure
Bortfall av betalt etatsutdanning og opparbeidelse av studiepoeng?
Framtidig rekruttering til Kriminalomsorgen
Fafo-notat 2004:30
Erik Døving, Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule
Fafo-notat 2004:27
Hanne Cecilie Kavli
Hvordan gikk det etterpå?
En oppfølging av tidligere deltakere i forsøk med introduksjonsprogram gjennom telefonintervjuer og registerdata
Fafo-notat 2004:24
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli
Det globale ekteskapsmarkedet
Ekteskap mellom norske menn og utenlandske kvinner - kunnskapsstatus og kunnskapsbehov
Fafo-notat 2004:23
Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 2004:19
Bård Jordfald
Fra traust etat til Oslo Børs
Om endringer i norsk telekommunikasjon og utfordringer for fagbevegelsen. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:15
Sigmund Aslesen
Fra monopolist til markedsaktør
Utfordringer for LO i postsektoren. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:14
Stein Gunnes
LO og bussektoren
Samling om felles utfordringer. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:13
Inger Lise Skog Hansen
Fra forvaltning til helseforetak
Utfordringer for LO i en fristilt sykehussektor. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:12
<<  16 17 18 19 20 [2122 23 24 25  >>