Fafo papers

Search publications

Sigmund Aslesen
Fra monopolist til markedsaktør
Utfordringer for LO i postsektoren. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:14
Stein Gunnes
LO og bussektoren
Samling om felles utfordringer. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:13
Inger Lise Skog Hansen
Fra forvaltning til helseforetak
Utfordringer for LO i en fristilt sykehussektor. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:12
Leif Moland
Når katta vokser og musene blir mange
Om vekst, oppstykking og nye aktører i pleie- og omsorgssektoren. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:11
Marit Skivenes
Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren
Problem eller potensial for LO. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:10
Nina Kristiansen Skalle
En sterk aktør i et skrumpende marked
Utfordringer for LO i Skatteetaten. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:08
Åsmund Arup Seip
Med ekspedisjonssjefen som motpart
Framtidig organisering og forhandling i departementene. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:07
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige
Når næringslivet omstiller seg
Hvilke utfordringer møter fagbevegelsen i Grenland?
Fafo-notat 2004:01
Line Eldring
Fafo-paper 2003:16
Jonathan M. Winer
Globalizing Transparency:
Implementing a Financial Sector White List
Fafo-paper 2003:07
Anette Brunovskis, Trygve Ugland
Alcohol Consumption in the Baltic States
Developments from 1994 to 1999
Fafo-paper 2003:04
Dagmar Kutsar and Avo Trumm
Provision of social assistance
The case of the two municipalities of Estonia
Fafo-paper 2003:01
Hanne Bogen og Leif E. Moland
Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede
Evaluering av trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 4 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:27
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule
Fafo-notat 2003:26
Fafo-notat 2003:23
<<  17 18 19 20 21 [2223 24 25 26  >>