Fafo papers

Search publications

Marit Skivenes
Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren
Problem eller potensial for LO. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:10
Nina Kristiansen Skalle
En sterk aktør i et skrumpende marked
Utfordringer for LO i Skatteetaten. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:08
Åsmund Arup Seip
Med ekspedisjonssjefen som motpart
Framtidig organisering og forhandling i departementene. LOs framtid i offentlig sektor
Fafo-notat 2004:07
Tove Midtsundstad
Fafo-notat 2004:04
Anna Hagen, Torgeir Nyen, Kari Folkenborg
Fafo-notat 2004:03
Stein Gunnes og Berit Kvalsvik Teige
Når næringslivet omstiller seg
Hvilke utfordringer møter fagbevegelsen i Grenland?
Fafo-notat 2004:01
Line Eldring
Fafo-paper 2003:16
Jonathan M. Winer
Globalizing Transparency:
Implementing a Financial Sector White List
Fafo-paper 2003:07
Anette Brunovskis, Trygve Ugland
Alcohol Consumption in the Baltic States
Developments from 1994 to 1999
Fafo-paper 2003:04
Dagmar Kutsar and Avo Trumm
Provision of social assistance
The case of the two municipalities of Estonia
Fafo-paper 2003:01
Hanne Bogen og Leif E. Moland
Arbeidslivssentrene som kompetansevirksomheter i en sammensatt tjenestekjede
Evaluering av trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. Erfaringer fra og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 4 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:27
Erik Døving, Odd Bjørn Ure, Berit Teige og Sveinung Skule
Fafo-notat 2003:26
Fafo-notat 2003:23
Hanne Bogen
Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
Erfaringer fra 2002 og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 3 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:20
Eivind Falkum
Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv
Premisser for iverksetting av intensjonsavtalen i 2003. Arbeidsnotat 2 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:19
Eivind Falkum
Inkluderende organisasjonsformer
Noen refleksjoner om organisering av Inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 1 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:18
Sigmund Aslesen
Dra til sjøs
Om lærlinger i maritime fag
Fafo-notat 2003:15
<<  17 18 19 20 21 [2223 24 25 26  >>