Fafo papers

Search publications

Hanne Bogen
Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
Erfaringer fra 2002 og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 3 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:20
Eivind Falkum
Trygdeetatens oppfatninger om Inkluderende arbeidsliv
Premisser for iverksetting av intensjonsavtalen i 2003. Arbeidsnotat 2 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:19
Eivind Falkum
Inkluderende organisasjonsformer
Noen refleksjoner om organisering av Inkluderende arbeidsliv. Arbeidsnotat 1 fra Fafos følgeforskningsprosjekt
Fafo-notat 2003:18
Sigmund Aslesen
Dra til sjøs
Om lærlinger i maritime fag
Fafo-notat 2003:15
Seniorpolitikk i staten
En foreløpig beskrivelse av tiltak, holdninger og noen erfaringer hos arbeidsgivere og arbeidstakere
Fafo-notat 2003:14
Tove Midtsundstad, Anne Britt Djuve og Jon Anders Drøpping
Inkluderende arbeidsliv på norsk
En beskrivelse av tiltak rettet mot eldre arbeidstakere og etniske minoriteter i Norge, med sideblikk til Nederland og Danmark
Fafo-notat 2003:13
Martin Byrkjeland og Anne Britt Djuve
Ja, vi får mye kjeft
Ansatte ved ISS Norge med etnisk minoritetsbakgrunn
Fafo-notat 2003:12
Fafo-notat 2003:11
Stein Gunnes og Martin Byrkjeland
Fafo-notat 2003:10
Kari Folkenborg
Realkompetanse og tilpasset utdanning
Erfaringer med TBL og Fellesforbundets dokumentasjonsordning fra fire fylker
Fafo-notat 2003:09
Sigmund Aslesen og Arild H. Steen
Riksvei 1 som maritim karrierevei
Om arbeidsmarkedet i innenriks sjøfart
Fafo-notat 2003:08
Heidi Nicolaisen
Delt dagsverk – arbeidstid i rushtidsyrker
Kartlegging av historikk, avtaleforhold, praksis og erfaringer i rutebilsektoren generelt og Nettbuss AS spesielt
Fafo-notat 2003:06
Arne Pape
På høy tid
Om utviklingen i norsk skipsfart og konsekvensene for norske sjøfolk i kyst- og nærskipsfart
Fafo-notat 2003:03
Odd Bjørn Ure og Sveinung Skule
Elektronisk kunnskapsnettverk og verktøy for livslang læring?
En evaluering av Norgesuniversitetets første virkeår
Fafo-notat 2003:02
Ivar Lødemel (red.)
Workfare in Six European Nations
Findings from evaluations and recommendations for future development
Fafo-paper 2002:24
Anette Brunovskis
Opportunities and Choices
Women’s employment and family change in Latvia in the 1990s
Fafo-paper 2002:05
Sabata Nakanyane
Co-operative Housing in Johannesburg
A Survey among the Residents
Fafo-paper 2002:04
Zane Loza and Aadne Aasland
From a Local Perspective:
Social Assistance and Social Work in Latvia
Fafo-paper 2002:02
Avo Trumm
Structural shifts in providing social assistance:
Response to changing living conditions in Estonia
Fafo-paper 2002:01
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Nyere levekårsforskning og kriteriesystemet i Oslo
En vurdering av kriteriene i Oslo kommunes kriteriesystem i lys av ny kunnskap om levekår og sosioøkonomiske kjennetegn ved befolkningen
Fafo-notat 2002:23
<<  18 19 20 21 22 [2324 25 26 27  >>