Fafo papers

Search publications

Fafo-notat 2002:20
Fafo-notat 2002:19
Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen
Utleie av arbeidskraft 2002
Omfang og utvikling
Fafo-notat 2002:17
Heidi Nicolaisen og Dag Olberg
Avtalt tid?
Informantintervjuer og avtaletekster
Fafo-notat 2002:15
Fafo-notat 2002:14
Tove Midtsundstad
Vi har ikke bruk for deg lenger…
Tidligpensjonering og bruk av AFP blant ingeniører i privat sektor
Fafo-notat 2002:13
Tove Midtsundstad
Tidlig pensjonering i stat og skoleverk
En analyse av registerdata fra Statens pensjonskasse for 2000
Fafo-notat 2002:12
Fafo-notat 2002:11
Fafo-notat 2002:10
Frode Longva og Arne Pape
Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund
En analyse av forbundets medlemsutvikling
Fafo-notat 2002:09
Jon Anders Drøpping og Anders B. Fyhn
Omsorgsteknologi i smarthus
Notat fra forprosjekt
Fafo-notat 2002:06
Arne Grønningsæter, Liv Tørres og Aadne Aasland
Samarbeid FNPR – LO; styrke og utfordringer
Evaluering av LOs prosjektsamarbeid med russisk fagbevegelse
Fafo-notat 2002:03
<<  19 20 21 22 23 [2425 26 27 28  >>