Fafo papers

Search publications

Jon Erik Dølvik
Arbeidslivsrelasjoner i privat tjenesteyting
– en sammenlikning av elleve europeiske land
Fafo-notat 2001:19
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Den norske fattigdommen:
Hvordan arter den seg, hvor lenge varer den og hva kan vi gjøre med den?
Fafo-notat 2001:16
Fafo-notat 2001:14
Fafo-notat 2001:13
Barbro Svensson
Fra avtale til endring?
En evaluering av hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling i arbeidslivet
Fafo-notat 2001:12
Arne Grønningsæter, Aadne Aasland, Zane Loza
We all agree, but no one is grateful
Developments of the Income Maintenance System in Latvia
Fafo-notat 2001:09
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08
Marit Egge og Christine Friestad
"I førsten var det kult, og så ble jeg avhengig"
Evaluering av «Røyksignaler»
Fafo-notat 2001:07
Anna Hagen, Bård Jordfald, Arne Pape og Sveinung Skule
Fafo-notat 2001:06
Fafo-notat 2001:04
Siv Øverås
STA-prosjektet i bydel Gamle Oslo
Evaluering av tverretatlig samarbeid om langtids sosialklienter
Fafo-notat 2001:02
Tove Midtsundstad
Pensjonering i stat og skoleverk
Analyse av registerdata fra Statens Pensjonskasse 1996 og 1999
Fafo-notat 2001:01
Axel West Pedersen
The coverage with occupational pensions in Norway
Results from a survey of private sector companies
Fafo-paper 2000:23
Line Eldring, Sabata Nakanyane and Malehoko Tshoaedi
Child Labour in the Tobacco Growing Sector in Africa
Report prepared for the IUF/ITGA/BAT Conference on the Elimination of Child Labour, Nairobi 8-9th October 2000
Fafo-paper 2000:21
Fafo-paper 2000:09
Lena C. Endresen and Bjørne Grimsrud
Building the Union and the Nation
An evaluation of LO Norway`s support to the Palestinian General Federation of trade Unions
Fafo-paper 2000:05
<<  20 21 22 23 24 [2526 27 28 29  >>