Fafo papers

Search publications

Eli Feiring
Helseopplysninger og privat forsikring
En kartlegging av reguleringspraksis i fem europeiske land
Fafo-notat 2000:17
Leif E. Moland
Økt yrkesdeltakelse blant deltidsansatte i pleie- og omsorgssektoren
– et bidrag for å møte etterspørselen etter arbeidskraft?
Fafo-notat 2000:16
Martin Byrkjeland
Utviklinga av arbeidarhovudavtalen 1935 til 1998
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 2000:15
Tove Midtsundstad
Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis?
Status tre år etter avsluttet grunnskole
Fafo-notat 2000:14
Dag Olberg
Funksjonæravtalene i industrien
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 2000:13
Katrine Fangen og Anne Britt Djuve
Først til Mølla?
Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune
Fafo-notat 2000:12
Sigmund Aslesen
Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike
Utfordringer og hovedstrategier
Fafo-notat 2000:11
Torgeir Aarvaag Stokke
Organisasjonsgrader i norsk arbeidsliv 1945–1998
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 2000:10
Bjørn Andersen, Anna Hagen og Sveinung Skule
Dokumentasjon av realkompetanse
Kommunesektoren som arbeidsgiver og skoleeier
Fafo-notat 2000:08
Siv Øverås
Hva vet vi om psykiatriske pasienters levekår?
En gjennomgang av kunnskapsstatus i Norge
Fafo-notat 2000:07
Mona Bråten og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2000:02
Jon Pedersen and Marie Arneberg
Other Fafo-publications
Marit Egge
Innovation in Education – What Works?
Improving student motivation for lifelong learning
Fafo-paper 1999:14
Willy Egset and Suzanne Hammad
Landmine Victims in Jordan
A Needs Assessment Study
Fafo-paper 1999:03
<<  21 22 23 24 25 [2627 28 29 30  >>