Fafo papers

Search publications

Willy Egset and Suzanne Hammad
Landmine Victims in Jordan
A Needs Assessment Study
Fafo-paper 1999:03
Siv Øverås, Christine Friestad og Espen Dahl
Behovskartlegging i Oslopsykiatrien
Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning
Fafo-notat 1999:20
Ove Langeland og Bård Jordfald
Fafo-notat 1999:19
Ove Langeland og Bård Jordfald
Fafo-notat 1999:18
Anne Britt Djuve og Anders Brede Fyhn
Fafo-notat 1999:17
Line Eldring og Sveinung Skule
Kompetansedokumentasjon for ingeniører
Praksis, behov og utfordringer
Fafo-notat 1999:16
Christine Friestad
Å leve med kronisk sykdom
Resultater fra et forprosjekt blant voksne med astma og allergi
Fafo-notat 1999:13
Martin Byrkjeland
Arbeidstidstida ved Aker Base
Rapport frå prosjektet: Arbeidstidsordningar for baseverksemdene
Fafo-notat 1999:12
Fafo-notat 1999:11
Fafo-notat 1999:09
Thore K. Karlsen
Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov?
En undersøkelse av skiftarbeidernes ønsker for utformingen av skiftordningen ved Follum fabrikker
Fafo-notat 1999:01
Åge Arild Tiltnes
Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities
Results from a Household Survey in Nablus and Gaza City
Fafo-paper 1998:17
<<  22 23 24 25 26 [2728 29 30 31  >>