Fafo papers

Search publications

Line Eldring og Sveinung Skule
Kompetansedokumentasjon for ingeniører
Praksis, behov og utfordringer
Fafo-notat 1999:16
Christine Friestad
Å leve med kronisk sykdom
Resultater fra et forprosjekt blant voksne med astma og allergi
Fafo-notat 1999:13
Martin Byrkjeland
Arbeidstidstida ved Aker Base
Rapport frå prosjektet: Arbeidstidsordningar for baseverksemdene
Fafo-notat 1999:12
Fafo-notat 1999:11
Fafo-notat 1999:09
Thore K. Karlsen
Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov?
En undersøkelse av skiftarbeidernes ønsker for utformingen av skiftordningen ved Follum fabrikker
Fafo-notat 1999:01
Åge Arild Tiltnes
Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities
Results from a Household Survey in Nablus and Gaza City
Fafo-paper 1998:17
Jens B. Grøgaard
Person Profil Analyse (PPA)
Vurdering av noen aspekter ved PPAs validitet og reliabilitet
Fafo-notat 1998:15
Eifred Markussen
Segregerings-saksa
Om kompetanseoppnåelse blant elever og lærlinger med og uten særskilt tilrettelagt videregående opplæring
Fafo-notat 1998:14
Martin Byrkjeland
Atypisk arbeidstid
Forprosjekt for LO industri
Fafo-notat 1998:13
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Syk og misforstått?
En kartlegging av erfaringene til 71 minoritetsspråklige pasienter ved Ulleval sykehus
Fafo-notat 1998:12
Dag Olberg
Organisasjonsendringer i industrien
Tekniske funksjonærer og arbeidsledere i ti norske industrivirksomheter
Fafo-notat 1998:07
<<  22 23 24 25 26 [2728 29 30 31  >>