Fafo papers

Search publications

Thore K. Karlsen
Helkontinuerlig skift – en spagat mellom helse og sosiale behov?
En undersøkelse av skiftarbeidernes ønsker for utformingen av skiftordningen ved Follum fabrikker
Fafo-notat 1999:01
Åge Arild Tiltnes
Ability and Willingness to Pay for Water and Sewage Services in Two Palestinian Cities
Results from a Household Survey in Nablus and Gaza City
Fafo-paper 1998:17
Jens B. Grøgaard
Person Profil Analyse (PPA)
Vurdering av noen aspekter ved PPAs validitet og reliabilitet
Fafo-notat 1998:15
Eifred Markussen
Segregerings-saksa
Om kompetanseoppnåelse blant elever og lærlinger med og uten særskilt tilrettelagt videregående opplæring
Fafo-notat 1998:14
Martin Byrkjeland
Atypisk arbeidstid
Forprosjekt for LO industri
Fafo-notat 1998:13
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Syk og misforstått?
En kartlegging av erfaringene til 71 minoritetsspråklige pasienter ved Ulleval sykehus
Fafo-notat 1998:12
Dag Olberg
Organisasjonsendringer i industrien
Tekniske funksjonærer og arbeidsledere i ti norske industrivirksomheter
Fafo-notat 1998:07
Dag Olberg
Fafo-notat 1998:06
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Nasjonale intensjoner – lokal virkelighet
Etterspørsel etter, og bruk av barnehager blant innvandrerforeldre i Bergen, Oslo og Trondheim
Fafo-notat 1998:05
Kristine Nergaard
Fafo-notat 1998:04
Tori Grytli og Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1998:03
Aadne Aasland og Knut Magne Sundal (red.)
Norsk Baltikum-politikk: Utfordringer, muligheter og perspektiver
Rapport fra seminar på Fafo 5. november 1997
Fafo-notat 1998:01
Bjørne Grimsrud and Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-paper 1997:23
Jon Pedersen
Fafo-paper 1997:22
Lena Endresen, Jon Hanssen-Bauer, Jon Pedersen
Fafo-paper 1997:17
Aadne Aasland and Vida Cesnuityte
Living Conditions in the Baltic Countries Compared
The NORBALT Living Conditions Project
Fafo-paper 1997:16
<<  23 24 25 26 27 [2829 30 31 32  >>