Fafo papers

Search publications

Fafo-notat 1997:20
Siv Øverås
Kjønnsforskjeller i sykefravær
En gjennomgang av noen sentrale aspekter ved kvinners sykefravær
Fafo-notat 1997:18
Jens B. Grøgaard
Sosial bakgrunn - et mangehodet troll
Hvorfor har sosial bakgrunn så stor betydning for gutters utdanningsvalg? Et forsvar for verdiforklaringen.
Fafo-notat 1997:14
Ove Bjørnson
Norsk attføringsforskning
- oppsummering og kritisk gjennomgang
Fafo-notat 1997:13
Kristine Nergaard og Arne Pape
Dagens system for lønnsfastsettelse
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:12
Åsmund Arup Seip
Utvikling av lønnssystemer
NAVO-prosjektet: Framtidens systemer for lønnsfastsettelse
Fafo-notat 1997:11
Torunn Kvinge
Fafo-notat 1997:08
Kåre Hagen
Innvandrere og sosialhjelp
Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning
Fafo-notat 1997:07
Nina C. Berg
Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern
Notat til konferansen «Muligheter og begrensninger ved konsernfaglig samarbeid» Sørmarka 26-27, januar 1995
Fafo-notat 1997:06
Hanne Bogen
Mediebransjens kompetansebehov
En forprosjektrapport
Fafo-notat 1997:03
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger
En gjennomgang av UDIs opplegg for informasjonsinnhenting ved kommunemøter og formidling av informasjonen til KAD
Fafo-notat 1997:01
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Kristine Nergaard
Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:15
<<  24 25 26 27 28 [2930 31 32 33  >>