Fafo papers

Search publications

Torunn Kvinge
Fafo-notat 1997:08
Kåre Hagen
Innvandrere og sosialhjelp
Kunnskapsstatus og utfordringer for videre forskning
Fafo-notat 1997:07
Nina C. Berg
Konsernfaglig samarbeid i nordiske konsern
Notat til konferansen «Muligheter og begrensninger ved konsernfaglig samarbeid» Sørmarka 26-27, januar 1995
Fafo-notat 1997:06
Hanne Bogen
Mediebransjens kompetansebehov
En forprosjektrapport
Fafo-notat 1997:03
Anne Britt Djuve og Kåre Hagen
Fra lokal kunnskap til sentrale beslutninger
En gjennomgang av UDIs opplegg for informasjonsinnhenting ved kommunemøter og formidling av informasjonen til KAD
Fafo-notat 1997:01
Marit Egge og Tove Midtsundstad (red.)
Fafo-notat 1997:02
Kristine Nergaard
Organisasjonsgraden målt gjennom AKU 2. kvartal 1995
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:15
Åsmund Arup Seip
Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:13
Torgeir Aarvaag Stokke
NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:11
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1996:08
Else Ragni Yttredal
Fafo-notat 1996:07
Eli Feiring
Lek og lær!
En evaluering av skolefritidsordningen i Oslo kommune
Fafo-notat 1996:05
Axel West Pedersen
Fafo-notat 1996:04
<<  24 25 26 27 28 [2930 31 32 33  >>