Fafo papers

Search publications

Åsmund Arup Seip
Arbeidsgiverorganisering i den offentlige randsonen Apo og NAVO
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:13
Torgeir Aarvaag Stokke
NHO: Medlemmer, organisasjonsgrader og tariffavtaler
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo
Fafo-notat 1996:11
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1996:08
Else Ragni Yttredal
Fafo-notat 1996:07
Eli Feiring
Lek og lær!
En evaluering av skolefritidsordningen i Oslo kommune
Fafo-notat 1996:05
Axel West Pedersen
Fafo-notat 1996:04
Jon Pedersen
The Demography of Palestinians
New surveys in the Occupied Territories and Jordan
Fafo-paper 1995:08
Eifred Markussen
Fra første til andre
Om overgangen fra første til andre år for elever som har særskilt tilrettelagt videregående opplæring
Fafo-notat 1995:14
Torgeir Aarvaag Stokke
Fafo-notat 1995:13
Jon Erik Dølvik
Striden ved SAS-hotellet
En oppsummering av Høring 30.8.1995 arrangert av LO og Hotell og restaurantarbeiderforbundet
Fafo-notat 1995:11
Dag Olberg
Organisering av mellomledere
FLT-prosjektet: Kompetanse og kontroll
Fafo-notat 1995:09
Tove Midtsundstad
Underveis – men mot hva?
En første oversikt over oppfølgingstjenestens målgruppe, tilgjengelig tilbud og organisering av oppfølgingsarbeidet i syv fylker våren 1995
Fafo-notat 1995:07
<<  25 26 27 28 29 [3031 32 33  >>