Fafo papers

Search publications

Anne Britt Djuve
Grenseløst arbeid
Sosial dumping i kjølvannet av EØS-avtalen
Fafo-notat 1995:05
Fafo-notat 1995:04
Jardar E. Flaa
Fafo-notat 1995:03
Tove Midtsundstad
Miljøarbeid eller saksbehandling?
Kompetansebehovet blant barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fafo-notat 1995:02
Kåre Hagen
Adresse eller karakterer?
En evaluering av inntaksordningen benyttet ved opptak til grunnkurs i allmenne og økonomisk/administrative fag i Oslos videregående skoler, høsten 1994
Fafo-notat 1995:01
Eifred Markussen
Reell rett?
Om retten til primært valgt grunnkurs og om tilbud, søkning og inntak til særskilt tilrettelagt opplæring i seks fylker høsten 1994
Fafo-notat 1994:12
Jon M. Hippe og Kristine Nergaard
Tilleggsordninger i arbeidslivet
Utbredelsen av pensjon og livs- og ulykkesforsikring blant arbeidstakere og i bedrifter
Fafo-notat 1994:10
Thore K. Karlsen og Hanne Bogen
Fafo-notat 1994:09
Jon Erik Dølvik og Torunn Olsen
Fafo-notat 1994:08
Fafo-notat 1994:07
Fafo-notat 1994:06
Fafo-notat 1994:05
Fafo-notat 1994:02
Fafo-notat 1994:01
Jon Erik Dølvik
Nordic trade unions and the social dimension of European integration
Towards Europeanisation or Renationalisation of Trade Union Strategies
Fafo-paper 828
<<  26 27 28 29 30 [3132 33  >>