Fafo papers

Search publications

Å velge et yrke
Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag

Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård

Fafo-notat 2015:05

Nettutgave

Forskere på Fafo: Tove Mogstad Aspøy, Anna Hagen Tønder

Published: 2015 Id-nr.: 10216