Alternativ VG3 for elever som ikke får læreplass
Underveisrapport

Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen

Fafo-notat 2014:12

Nettutgave

Prosjekt: Alternatives to apprenticeship for VET students

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Tove Mogstad Aspøy

Utgitt: 2014 Id-nr.: 10199