Barn som lever i fattigdom
Geografisk variasjon og grad av risiko

Ståle Østhus og Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2020:05

Last ned nettutgaven

Forskere på Fafo: Ståle Østhus, Roy A. Nielsen

Utgitt: 2020 Id-nr.: 10318