Evaluering av Trygdeetatens rolle i avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv
Erfaringer fra 2002 og utfordringer i 2003. Arbeidsnotat 3 fra Fafos følgeforskningsprosjekt

Hanne Bogen

Fafo-notat 2003:20

Nettutgave

Utgitt: 2003 Id-nr.: 718