Fafo papers

Search publications

Forskere søkes!
Om klimaspørsmålets plass i arbeidslivsforskningen

Inger Marie Hagen

Fafo-notat 2016:14

Nettutgave

Forskere på Fafo: Inger Marie Hagen

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10238