Forsøk med langturnusordninger i Bergen kommune
Delrapport

Leif E. Moland og Ketil Bråthen

Fafo-notat 2011:07

Nettutgave

Forskere på Fafo: Ketil Bråthen

Utgitt: 2011 Id-nr.: 10128