Fafo papers

Search publications

Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene

Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2016:25

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Åsmund Arup Seip

Utgitt: 2016 Id-nr.: 10249