Skip to main content
  • Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen

Teambasert styrermodell i kommunale barnehager

Erfaringer fra Stokke

  • Fafo-notat 2017:01
  • Fafo-notat 2017:01

I dette notatet beskrives erfaringer med innføring og bruk av teambasert styrermodell i kommunale barnehager i Stokke. Arbeidet med å utvikle en ny teambasert ledelsesmodell startet i januar 2013, og modellen kalt «nyskapende teamstruktur» ble implementert i august samme år. I dette notatet oppsummerer vi hvilke erfaringer barnehageadministrasjonen, styrerne og de tillitsvalgte i de kommunale barnehagene har med nyskapende teamstruktur. Stokke kommune ble fusjonert med Sandefjord og Andebu kommuner fra 1. januar 2017. Denne kartleggingen av ulike erfaringer med teambasert styrermodell i Stokke vil være nyttig i arbeidet med utviklingen av barnehageledelse i den nye storkommunen.

  • Published: 2. February 2017
  • Ordering ID: 10251

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Stokke kommune, seksjon barnehage