Skip to main content
  • Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

Koordinering av lønnsdannelsen innen de nordiske frontfagsmodellene

  • Fafo-notat 2016:25
  • Fafo-notat 2016:25

Dette notatet omhandler den kollektive lønnsdannelsen i Danmark, Norge og Sverige, med vekt på de nordiske frontfagsmodellene. Vi beskriver hvilke institusjoner som bidrar til koordineringen av lønnsdannelsen i de tre landene, og ser blant annet på meklingsinstituttenes rolle, hvilken betydning lønnsstatistikk og analyser av den økonomiske situasjonen rundt lønnsdannelsen har, og hvordan partene selv følger opp lønnsdannelsen og frontfagsrammen. Avslutningsvis diskuteres likheter og forskjeller mellom de tre landene.

  • Published: 28. February 2017
  • Ordering ID: 10249