Fafo papers

Rapportsøk-en

Samhandlingsrutiner mellom bydelsbarnevernet og Barne- og familieetaten

Hanne Bogen

Fafo-notat 2006:06

Nettutgave

Utgitt: 2006 Id-nr.: 795