Fafo papers

Search publications

Kortere kjeder – mindre sosial dumping?
Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg

Line Eldring og Rolf K. Andersen

Fafo-notat 2014:09

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen

Published: 2014 Id-nr.: 10196