Skip to main content
  • Bård Jordfald

Medlemsbevegelser, tariff- og organisasjonshopping

  • Fafo-notat 2014:13
  • Fafo-notat 2014:13

Notatet er utarbeidet for YS og omhandler organisasjonenes endringer siden 2000. Det dreier seg om hvordan det organisatoriske landskapet rundt YS har endret seg, det vil si om forbundsvise overganger mellom hovedorganisasjonene, forbundssammenslåinger og opprettelsen av nye arbeidstakerforbund og endringer i arbeidsgiversidens organisering. Dette behandles i notatets første del, modul I. Modul II tar for seg YS sitt indre organisatoriske terreng, nærmere bestemt YS sin utvikling på forbundsnivå, samt beskrivelser av forbundssammenslåinger eller oppsplitting av eksisterende forbund i løpet av perioden. Notatets modul III har forfatter kalt «Skråblikk på YS».

  • Published: 12. January 2015
  • Ordering ID: 10200