Fafo papers

Search publications

Statens plikt til å beskytte menneskerettighetene
En analyse av nasjonale handlingsplaner for oppfølging av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv

Kristin Jesnes

Fafo-notat 2014:15

Nettutgave

Forskere på Fafo: Kristin Jesnes

Published: 2014 Id-nr.: 10202