Fafo papers

Search publications

Tillitsreformen i offentlig sektor
Rommet mellom offentlig ansattes skjønnsutøvelse og brukernes behov for likeverdige tjenester

Elias Nosrati, Anne Hege Strand, Lise Lien og Louisa Cheng Seifert

Fafo-notat 2022:10

Last ned nettutgave

Published: 2022 Id-nr.: 10372