Fafo reports

Search publications

Arbeid, pensjon eller begge deler?
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen

Fafo-rapport 2013:12

Nettutgave

Project: Hva påvirker kommunalt ansattes pensjoneringsbeslutning?

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen

Published: 2013 Id-nr.: 20302