Fafo reports

Search publications

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå HMS-opplæring
En kartlegging av status og utfordringer

Rolf K. Andersen og Mona Bråten

Fafo-rapport 2011:29

Nettutgave

Forskere på Fafo: Rolf K. Andersen, Mona Bråten

Published: 2011 Id-nr.: 20220