Fafo reports

Search publications

Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fafo-rapport 2013:43

Nettutgave

Project: Evaluering av fortrinnsretten for deltidsansatte

Forskere på Fafo: Leif E. Moland, Ketil Bråthen, Rolf K. Andersen

Denne rapporten omhandler arbeidsmiljøloven § 14-3 fortrinnsrett for deltidsansatte. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Hensikten har vært å undersøke hvilken effekt fortrinnsrettsbestemmelsen har hatt for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Datagrunnlaget bygger på spørreundersøkelser blant arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte i følgende tre områder: Varehandel, hotell og restaurant og helse og sosial.

Published: 2013 Id-nr.: 20333