Skip to main content
  • Rolf K. Andersen, Ketil Bråthen og Leif E. Moland

Fortrinnsretten for deltidsansatte til større stilling

  • Fafo-rapport 2013:43
  • Fafo-rapport 2013:43

Denne rapporten omhandler arbeidsmiljøloven § 14-3 fortrinnsrett for deltidsansatte. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Hensikten har vært å undersøke hvilken effekt fortrinnsrettsbestemmelsen har hatt for å redusere omfanget av ufrivillig deltid. Datagrunnlaget bygger på spørreundersøkelser blant arbeidstakere, arbeidsgivere og tillitsvalgte i følgende tre områder: Varehandel, hotell og restaurant og helse og sosial.

  • Published: 25. February 2013
  • Ordering ID: 20333