Fafo reports

Search publications

Fortsatt farlig å kysse?
Kunnskap om og holdninger til hiv

Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Arne Backer Grønningsæter

Fafo-rapport 2008:21

Nettutgave

Forskere på Fafo: Arne Backer Grønningsæter

Published: 2008 Id-nr.: 20063