Skip to main content
  • Mona Bråten, Rolf K. Andersen og Jørgen Svalund

HMS-tilstanden i Norge 2007

  • Fafo-rapport 2008:20
  • Fafo-rapport 2008:20

Denne rapporten undersøker HMS-tilstanden blant norske arbeidstakere og på norske arbeidsplasser i 2007. Utgangspunktet har vært å se på hvordan ulike endringer i arbeidslivet – i næringsstruktur, teknologi, organisering og ledelse, som gjerne knyttes sammen med «det nye arbeidslivet» – på ulike måter har bidratt til å endre HMS-tilstanden. Endringene vil ha betydning både for den enkelte arbeidstaker og de belastninger han eller hun utsettes for, og for hvordan myndigheter, ledelse og ansatte sammen skal kunne skape et godt arbeidsmiljø på norske arbeidsplasser.
Dette er en oppfølging av en tidligere undersøkelse, gjennomført i 2001. Et viktig formål denne gangen har vært å se på hvordan HMS-forholdene har endret seg på ulike områder og for ulike grupper i perioden.

  • Published: 22. February 2008
  • Ordering ID: 20062