Skip to main content
  • Torunn Kvinge, Svein Erik Moen, Rolf Røtnes og Tobias Lindqvist

Hvor man ligger – der reder man?

Om lokalisering av hovedkontor og betydningen for norsk verdiskaping

  • Fafo-rapport 2008:22
  • Fafo-rapport 2008:22
Denne rapporten undersøker hvor selskaper med virksomhet på tvers av landegrenser lokaliserer hovedkontorfunksjoner og betydningen for verdiskaping. Lokalisering av konsernhovedkontor er primært bestemt av historiske tilfeldigheter. Endringer i lokalisering av hovedkontor skjer sjelden, men hovedkontor kommer «i spill» som følge av fusjoner eller oppkjøp. Når et hovedkontor flytter, blir nytt sted valgt ut fra hva som sikrer best utførelse av selve hovedkontorfunksjonen. Hovedkontoret kan spille en viktig rolle for næringslivsdynamikk og verdiskaping i landet, men primært indirekte via bidrag til sofistikerte markeder for forretningsmessig kunnskap. Viktigste politikk for hovedkontor er et godt utdanningssystem som også oppmuntrer til kreativitet, samt gode kollektive transportløsninger for personer.
  • Published: 24. February 2008
  • Ordering ID: 20064
Last ned publikasjonen