Fafo reports

Search publications

Funksjonæravtaler og lokal lønnsdannelse
Lønnsfastsettelse for funksjonærer i bedrifter med Funksjonæravtalen og Standardoverenskomsten

Mona Bråten

Fafo-rapport 350

Nettutgave

Forskere på Fafo: Mona Bråten

Published: 2001 Id-nr.: 350